O společnosti

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. byla založena v roce 2012.

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. se specializuje na poskytování služeb v oblasti renovací strojních součástí technologií žárového povlaku. TRIBO Engineering, s.r.o. má obchodní zastoupení společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., což skýtá důvěru poskytovaných služeb na základě dlouhodobé zkušenosti jak v oblasti vývoje, tak v oblasti praktické aplikace žárových nástřiků.

Renovace strojních dílů žárově stříkanými povlaky, popř. návary přinášejí uživatelům vysokou přidanou hodnotu, která se odráží v prodloužení doby životnosti, zvýšení spolehlivosti strojních součástí v náročných provozních podmínkách a šetří finanční prostředky.

  

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. nabízí dodávky strojních součástí, především ozubená kola, hřídele a válce.

  

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. je certifikovaným prodejcem odstředivých separátorů a deskových výměníků tepla firmy Alfa Laval spol. s r.o.

  

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. nabízí spolupráci v dodávkách technologických celků a komponentů v segmentu hydrauliky.

  

Obchodní rejstřík 
Ochrana osobních údajů podle GDPR
© 2013 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek