Strojní součásti, výroba strojních součástí

Společnost TRIBO Engineering, s.r.o. nabízí spolupráci ve výrobě strojních součástí.

Na základě vašeho požadavku/poptávky a dle našich technologických možností Vám vyrobíme danou strojní součást. Podkladem pro cenovou a technickou nabídku je dodání aktuální výkresové dokumentace. U jednodušších strojních dílu možno po domluvě dodání i vzorového kusu.

Pokud není v nabídce uvedeno jinak, platí parametry uvedené na výkrese. Toto se týká především předepsaných materiálů. Často však na základě našich zkušeností doporučujeme náhradu původního materiálu materiály kvalitnějšími, cenově však dostupnější.

Toto úzce souvisí s předepsaným tepelným zpracováním, kdy využíváme moderní technologie např. laserové kalení či aplikace žárových nástřiků.

Vše je samozřejmě konzultováno a odsouhlaseno se zákazníkem. S dodávkou strojních součástí dodáme na požádání rozměrové protokoly, materiálové atesty, protokoly tepelného zpracování aj. Samozřejmostí je zajištění dopravy na místo určení.


Nabízíme tyto strojní součástí:

  • Ozubená kola
  • Pastorky
  • Hřídele – pastorkové, drážkové
  • Ozubené náboje
  • Řetězová kola
  • Válečky
  • Kladky – hnací, převáděcí, vodící
  • Válce – tažné, vodící, štíhlé
  • Příruby
Ozubené kolo
Ozubené kolo
Ozubené kolo
Ozubené kolo - šikmé ozubení
Pastorková hřídel
Ozubený nábojOchrana osobních údajů podle GDPR
© 2013 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek