TRIBO Engineering, s.r.o.

Žárové nástřiky

Žárové nástřiky představují perspektivní technologii, která poskytuje funkčně efektivní povlaky, používané v mnoha odvětvích průmyslu. Tyto flexibilní, vysoce kvalitní a ekonomické technologie umožňují optimálně přizpůsobit povrchové vlastnosti součásti náročným provozním podmínkám.

Prvotním účelem žárově stříkaných povlaků byla ochrana povrchu součástí. V poslední době se žárově stříkané povlaky využívají jako funkční povrchy, které poskytují alternativu mezi používáním tenkých vrstev a objemových materiálů.

Technologie žárových nástřiků přinášejí nové možnosti do technologie prvovýroby a renovací v řadě špičkových odvětví. Aplikace žárových nástřiků nám řeší několik prioritních technických problémů:

 • zvyšování technických parametrů výrobků
 • zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti výrobků
 • snižování nákladovosti výroby
 • snižování energetické náročnosti výroby
  

V současné době jsou technologie žárově stříkaných povlaků prakticky nezastupitelné a jejich dopad se především projevuje v technickém a ekonomickém zvyšování užitných vlastností jak v prvovýrobě, tak při renovacích součástí. Vytvořené povlaky zajišťují:

 • odolnost proti mechanickému opotřebení (abraze, eroze, kavitace)
 • doplnění chybějícího materiálu na původní rozměr
 • odolnost proti kombinovanému namáhání
 • odolnost proti působení agresivního chemického prostředí
 • vynikající tribologické vlastnosti
 • odolnost proti korozi a oxidaci
 • odolnost proti extrémně vysokým teplotám
 • elektroizolační nebo elektrovodivé vlastnosti
 • biokompatibilní vlastnosti
 • speciální fyzikální vlastnosti
  

Princip žárových nástřiků

Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků na součástí, kdy nanášený materiál ve formě prášku (drátu) je veden do zařízení, kde dojde k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované součásti. Po následném dopadu na povrch součástí dojde k výraznému rozprostření částic a jejich rychlému utuhnutí. Tím vzniká povlak se specifickými vlastnostmi a charakteristickou lamelární strukturou.

  

Materiál nastříkaných povlaků:

 • čisté kovy
 • oceli
 • slitiny a superslitiny
 • cermety
 • keramika
  

Typy žárových nástřiků

 • Povlaky odolné proti opotřebení
 • Povlaky odolné proti korozi
 • Nástřiky pro doplnění materiálu
 • Obrusitelné povlaky
 • Tepelné izolátory
 • Elektricky vodivé povlaky
 • Elektricky nevodivé povlaky
 • Biokompatibilní povlaky
 • Polymerní povlaky
  

Aplikace žárových nástřiků

Všeobecné strojírenství

 • čerpací a hydraulická technika (povlaky odolné proti opotřebení, korozi a působení agresivních médií)
 • papírenský a tiskařský průmysl (povlaky odolné proti mechanickému opotřebení a korozi)
 • textilní průmysl (povlaky odolné proti opotřebení)
 • elektrotechnický průmysl (elektroizolační, elektrovodivé povlaky)
 • chemický průmysl – povlaky odolné proti působení různých druhů chemických látek
 • náhrada tvrdého chromování

Těžké strojírenství

 • otěruvzdorné tvrdé povlaky na rovinné a rotační plochy součástí a komponent, odolnost proti otěru, fretting únavě náhrada tvrdého chromování

Renovace

 • renovace opotřebených součástí (kluzná ložiska, čepy válců, trakčních motorů, pístnice, plunžry apod.)
 • renovace špatného obrobení

Energetika

 • povlaky odolné proti korozi, erozi, abrazi a kavitaci
 • renovace generátorů a elektromotorů,
 • povlaky tepelných bariér a bariér proti horké korozi

Automobilový průmysl

 • povlaky tepelných bariér (díly spalovacího motoru – píst, hlava válce, vložka, ventily)
 • povlaky odolné proti opotřebení (synchronní kroužky, čepy klikových hřídelí, vačky, čepy) samomazné a kluzné povlaky

Letecký průmysl

 • tepelné bariéry (horké díly leteckých motorů – spalovací komory, lopatky) povlaky těsnění a ucpávek náhrada tvrdého chromování

Sklářský průmysl

 • nástřiky pracovních ploch sklářských forem a trnů namáhaných abrazivním a tepelným účinkem skloviny
  

Metody žárových nástřiků:
Ochrana osobních údajů podle GDPR
© 2013 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek