Supersonický nástřik HP/HVOF

Metoda supersonický nástřik HP/HVOF (High Presure High Velocity Oxy-Fuel) je založena na speciálním designu hořáku, kde dochází k hoření směsi kyslík-palivo (kerosin, propylen, propan, acetylen, vodík) a spaliny jsou dále urychleny v konvergentně-divergentní trysce na supersonické hodnoty (až Mach 3). Materiál ve formě prášku je za pomoci nosného plynu přiváděn do supersonického plamene, kde dojde k jeho natavení a výraznému urychlení (až 1000m/s) směrem k povlakované součásti. Vysoká rychlost částic prášku při dopadu způsobí dokonalé rozprostření a zakotvení částic k substrátu, z čehož se odvíjí vysoká hustota a přilnavost HVOF stříkaných povlaků. Například HVOF stříkané WC-Co povlaky mají stejnou tvrdost a otěruvzdornost jako stejný materiál připravený konvenčními metodami (např. prášková metalurgie).

Relativně nízká teplota plamene omezuje tuto technologii pro nástřik keramických povlaků, kdy nedojde k dostatečnému natavení prášku a tím pádem ani k rozprostření po dopadu na substrát. Nízká teplota na druhou stranu zabraňuje oxidaci, fázovým přeměnám a vyhořívání některých prvků nanášeného materiálu v průběhu nástřiku. Unikátní vlastností této technologie je, že při vhodné volbě depozičních parametrů poskytuje povlaky v tlakovém pnutí, což umožňuje vytvářet povlaky velkých tlouštěk (až několik mm) a zároveň je to výhodné z hlediska únavových vlastností povlakovaných součástí. 

Ochrana osobních údajů podle GDPR
© 2013 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek