Diagnostický systém pro sledování provozních parametrů a kontrolu napjatosti kovacích lisů.

Diagnostický systém je založen na monitorování mechanického napětí, lisovacích sil a dalších provozních veličin pomocí inteligentní měřicí ústředny EMS DV803. Mechanická napětí jsou snímána pomocí tenzometrů, nalepených na nejvíce namáhané části lisu. Lisovací síly jsou snímány prostřednictvím tenzometrů, nalepených na sloupy, nebo vhodnými siloměry nebo prostřednictvím snímání tlaku v hydraulickém systému lisu. Dále lze zaznamenávat další důležité provozní veličiny z řídicího systému lisu.

Měřená data jsou on-line přenášena po síti ethernet nebo bezdrátově prostřednictvím GPRS routeru do řídícího počítače, který zajišťuje nastavení měření a zpracování dat. Pro vizualizaci dat pro obsluhu lisu je určen monitor s dotykovým ovládáním, který je přímo propojen s měřicí ústřednou. Na monitoru je možno zobrazit polohu výslednice lisovací síly, průběh lisovací síly a mechanických napětí a jejich okamžité hodnoty. Ze zpracovaných na­měřených dat jsou denně počítány statistiky pro další pravděpodobnostní posouzení stavu lisu s vazbou na eventuální poškozování konstrukce lisu, počítané využitím metody rainflow.

Význam monitorovacího systému

  • Kontrola úrovně lisovacích sil
  • Získání vazby lisovací síly na napětí v kritických místech lisu
  • Záznam historie lisování s vazbou na konkrétní operace
  • Kontrola napjatosti a sledování úrovně poškození.
  • Posouzení stavu lisu a možnosti jeho poškozeníOchrana osobních údajů podle GDPR
© 2013 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek